Westco Miljø AS

Westco Miljø disponerer 57 biler og mer enn 9000 kildesorterings-enheter som avfallsbeholdere, containere i alle størrelser og presseløsninger. Vi kan bistå med å tilrettelegge brukervennlige sorteringsløsninger, med kombinasjoner av utstyr og transport som tar høyde for miljøkravene og kostnadseffektivitet. Av alt avfall som blir behandlet på våre sorteringsanlegg går 99 % til gjenvinning

 


Westco Milj AS
2018-09-28