Om oss

Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma. Våre oppgaver er å yte best mulig service til det enkelte medlem, sikre bedriftene gode rammevilkår og markedsføre faget og bransjen på en positiv måte. Byggmesterforbundet er tilknyttet NHO.


Ansatte

Jarle Jonassen


Kontaktperson

Byggmesterforbundet Rogaland

Opplæringskontoret Rogaland

T: 478 88 990    E: jj@opprog.no


Skjalg Espedal

Styreleder

Gann Tre AS

skjalg@ganntre.no

Reimund Espeland

Styremedlem

Proby AS

reimund@proby.no

Rolf Hodne

Styremedlem

Frøiland Bygg 

rolf.hodne@fbygg.no 

Ernst Morten Tuen

Styremedlem

 ET Bygg AS

etbygg@etbygg.com 

Thomas Simonsen

Styremedlem

Kjernebygg AS

thomas@kjernebygg.no