Opplæringskontor

Østlandet

Valdres Opplæringskontor BA

Yrkesskulevegen 2, 2920 LEIRA
Tlf. 90 18 13 50
martin@vopp.no
www.vopp.no

Opplæringskontoret for Byggfagene i Gudbrandsdal

Nedregate 25, 2640 VINSTRA
Tlf. 95 18 05 56
lee@holten-prosjekt.no
 

Opplæringskontor for håndverk og industrifag - GTL

Niels Ødegaardsgate 4 C, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 14 67 20/90 99 27 35
post@okhi.no
www.okhi.no
 

 

 

Lærling Øst AS

Mellemvegen 5, 2819 GJØVIK
Tlf. 91 76 11 03

Tresenter Øst

Opplæringskontor for trefag
Ekornvegen 8, 2406 ELVERUM
Tlf. 99 50 66 50
hans@tresenterost.no
www.tresenterost.no

Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo og Akershus

Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo og Akershus
Østre Aker vei 24A, 0581 OSLO
Tlf. 22 38 00 36 / 95 17 24 60
oft@oft.no
www.oft.no

Opplæringskontoret for tømrerfaget i Østfold

Trøskenveien 36, 1708 SARPSBORG
Tlf. 69 10 44 90 / 99 15 74 37

jorgen.kobro@blitomrer.no
www.blitomrer.no

Opplæringskontoret for bygg og håndverksfag i Østfold

Trøskenveien 36, 1708 Sarpsborg
Tlf. 41 12 65 80
camilla@okbh.no
www.okbh.no

Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU)

Orkidehøgda 4, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 89 44 26 / 90 61 49 22
post@obu.no
www.obu.no

Opplæringskontorene for tømrerfaget i Vestfold

Broen 6, 3170 SEM
Tlf. 33 32 90 20 / 91 55 31 87
reidar@okt-vestfold.no

Byggfag Opplæringskontoret Telemark

Direktør Smidthsgate 3, 3732 SKIEN
Tlf. 35 59 78 80 / 90 06 09 04
hans.inge@byggfag.net
www.byggfag.net

Vestmar Opplæringskontor Bygg og Mek. Fag

P. A. Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERØ
Tlf. 90 14 07 13
ole.gundersen@outlook.com
www.vos.no

Sørlandet

Opplæringskontoret for byggfag, Vestfylket

Langgata 15, 4515 MANDAL
Tlf. 38 27 17 74 / 46 85 42 84
leifterje@byggfagmandal.no
www.byggfagmandal.no

Opplæringskontoret for tømmerfaget i Kristiansand

Kronprinsensgt. 14, 4614 KRISTIANSAND
Tlf. 38 12 80 60 / 91 38 55 85
roald@byggmesterforeningen.no

Opplæringskontor for byggfagene i AGDER (OKAB)

Postboks 1604 Stoa, 4857 ARENDAL
Tlf. 90 97 75 20
glenn@okab-arendal.no
www.okab-arendal.no

 

 

Vestlandet

Byggmestrenes service- og opp­lærings­­kontor, Stavanger

Engelsminnegt. 38, 4008 STAVANGER
Tlf. 51 52 42 00 / 47 88 89 90
jj@bsok.no
www.bsok.no

Byggmestrenes servicekontor AS, Bergen

Postboks 37, 5821 BERGEN
Besøksadr.: Kanalveien 88, 5068 BERGEN
Tlf. 55 28 20 00 / 92 03 75 04
fosse@byggmesterservice.no
www.byggmesterservice.no

Byggmestrenes Servicekontor AS, avd. Sogn og Fjordane

v/Petter Arnt Løvdahl
c/o Stryn VGS
Pb: 158, 6781 STRYN
Tlf. 91 56 79 24
lovdahl@byggmesterservice.no

Midt-Norge

Byggmestrenes servicekontor Trondhjem, avd. opplæring

Kvenildmyra 5, 7093 Tiller
Tlf. 72 89 58 80 / 95 84 60 39
are@byggmestrene.no
www.byggmestrene.no

Fagopplæring I Fjellregionen

Peder Hiortgata 2, 7374 RØROS
Tlf. 73 10 72 93 / 41 58 54 39
inger@toif.no
www.toif.no

Opplæringskontoret for byggfagene i Inn-Trøndelag

Bomveien 3, 7725 STEINKJER
Tlf. 46 97 36 00/ 98 28 44 41
marthe@obi-ba.no
www.obi-ba.no

Opplæringskontoret for byggfagene i Namdal

Postboks 489, 7801 NAMSOS
Tlf. 74 27 17 65 / 97 15 87 60
jonny.rian@obn.no

Nord-Norge

Opplyst - Opplæringskontoret for yrkesfag i Salten

Notveien 3B, 8013 BODØ

Tlf. 99 30 43 03
oistein@opplyst.nu

Indre Salten Opplæringskontor AS - ISOK

Postboks 420, 8201 FAUSKE
Tlf. 75 64 38 20 / 99 57 66 48
isok@isok.no
 

Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen

Postboks 189, 8459 MELBU
Tlf. 94 85 41 61
alf-ole@fokve.no

Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Postboks 22, 8601 Mo i Rana
Tlf. 75 12 67 30 / 90 95 19 49
elling@okin.info

Opplæringskontoret Nord

Postboks 20, 9156 STORSLETT
Mobil 92 41 92 44
post@opplaringnord.no
www.opplaringnord.no

BYGGOPP - Opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk Hålogaland

Strandveien 106, 9006 TROMSØ
Tlf. 41 51 13 45
jorn@byggopp.no

Opplæringskontoret for byggfagene i Finnmark

Skoleveien 12, 9510 ALTA
Tlf. 90 95 52 51
okbf@trollnet.no
www.byggfagifinnmark.no

Hammerfest flerfaglige opplæringskontor

Sjøgata 6, 9600 HAMMERFEST
Tlf. 95 97 05 05
kjersti@hfo.no