Kjernebygg AS

Husrom bygges med hjertet
Kjernebygg AS er en byggmesterbedrift med hjerte for faget! Vi har spesialiert oss på å ta vare på de gode og gamle byggene. Vår brede erfaring, utdanning og interesse for tradisjonshåndverk og restaturering setter oss i stand til å gjennomføre store og små oppdrag på dette feltet. Vi gjør selvsagt også prosjekter innen nybygg, tilbygg og rehabilitering.

Kjernebygg jobber tett med flere arkitekter, og vi har gode samarbeidspartnere innen alle fagområder knyttet til nybygg og restaurering.

 


Kjernebygg AS
2018-09-28